Đăng ký khách mời

Đăng ký khách mời tham dự buổi họp 6h30 sáng thứ 6 hàng tuần của BNI Alliance tại Trung Tâm sự kiện Hapu – 81 Vũ Trọng Phụng – Thanh Xuân – Hà Nội.

Thành viên mời: